Evenals in voorgaande jaren hebben we ook in 2019 gebouwd in Sagay city, het hulpplan ‘adopt a family project’ voor slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013. Aan dit project hebben we ons verbonden en zullen dit blijven ondersteunen tot het voltooid is, inmiddels zijn we hier ook bezig met ’n zogeheten tuinenproject waarmee we proberen de bewoners te helpen voor een deel zelfvoorzienend te worden.
Deel 2 van deze trip betrof de renovatie van Home of the Deaf, een verblijfhuis voor doofstomme kinderen vanuit de hele regio aldaar. Zij draaien dankzij de inzet van doventolken mee in het reguliere onderwijs en krijgen hiermee de kans op een goede toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de TomFoundation.
Deel 3 was eveneens een renovatie, dit keer in het door ons voor een groot deel gebouwde Dagbasan, de termieten houden hier dusdanig huis dat deuren en kozijnen vervangen dienden te worden, evenals op vele andere plekken hebben zij hiervoor de kennis wel maar ontbreekt het budget, ’n zinvolle besteding van onze gelden dus.