Zoals in verslag van 2017 al gemeld hebben we het herhuisvestingsproject in Sagay city geadopteerd en hebben dus ook dit jaar weer twee duplexen kunnen bouwen. Belangrijk om te vermelden dat we ons dit keer in gezelschap bevonden van Rotaryclub Zevenbergen die een meerjarige samenwerking met onze stichting is aangegaan. Dit houd in dat zij naast de huizen die wij financieren elk jaar tenminste 1 duplex, goed voor 2 families, zullen doneren én helpen bouwen.

2e project dit jaar betrof de bouw van een multipurposecenter in Pastor Village – Dumaguete, een belangrijke toevoeging in dit nieuwe dorp alwaar ook wij in 2009 enkele huizen hebben gerealiseerd. Dit centrum is een soort van buurthuis alwaar naast kinderopvang,(bij)scholing tal van andere activiteiten plaatsvinden voor de gemeenschap. Het was dan ook geen moeilijke keuze om dit project te omarmen.