Ontstaan stichting Red Horse Company

Al sinds 2006 gaan we met een groep vrijwilligers onder de naam Red Horse Company naar de Filippijnen om daar huizen te bouwen voor de allerarmsten, voor hen die geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben. Reis en verblijf zijn hierbij ten allen tijde op eigen kosten. De basis van dit alles is gelegd in 2001 toen groothandel in hout en bouwmaterialen Stiho BV besloot om in het kader van hun 75 -jarig bestaan iets speciaals te doen. Dit werd een bouwreis naar de Filippijnen, i.s.m. Habitat for Humanity werd het plan opgevat om 75!! huizen te bouwen. Ondergetekende mocht hier aan deelnemen en kwam ‘besmet’ terug. Besmet in de zin van, dit is ’t, dit wil ik vaker doen. Enkele trips later met Stiho en HfH ontstond het idee om zelf reizen te organiseren, dit veroorzaakte het zogeheten Pebble effect. Het pebble effect staat voor de golven die zich verspreiden zodra je een kiezelsteen in stilstaand water gooit. Zo is het ook gegaan met de projecten,meer en meer konden we doen met steeds meer middelen, en nieuwe vrijwilligers sloten zich aan rond de vaste kern van de groep.
Hiermee kwam steeds meer de roep om het een officieel tintje te geven en een stichting op te richten. En zo geschiedde, Stichting Red Horse Company is een feit, met een heldere doelstelling. Elk mens waar ook ter wereld heeft recht op een fatsoenlijk onderkomen, ‘n dak boven z’n hoofd, ’n veilig (t)huis. Met een slagvaardig bestuur en actieve, enthousiaste leden eromheen hopen we deze doelstelling te kunnen nastreven. Veel hebben we al kunnen doen, veel meer hopen we nog te doen. Met uw hulp gaat dat lukken!
Bart Reuvekamp – voorzitter