Januari 2017 hebben we de projecten van 2015 en 16 een vervolg gegeven, namelijk de bouw van tyfoonbestendige woningen in Sagay city, voor de slachtoffers van de tyfoon Hayan in 2013. Waar we in 2015 een start hadden gemaakt met dit herhuisvestingsproject, kwamen we snel tot de conclusie dat het ook voor de komende jaren een zeer zinvolle invulling zou zijn. We hebben toen dan ook besloten om dit  ‘after the disaster‘ plan te adopteren.
2e deel van deze reis betrof de bouw van een extra klaslokaal in Bait city op het eiland Mindoro, voor de inheemse bevolkingsgroep de Mangyan. Zij leven hoog in de bergen, desalniettemin is door de invloed van missionarissen het onderwijs hier op gang gekomen. Een fantastisch project voor evenzo fantastische mensen die nog veelal zelfvoorzienend zijn, levend in en van het bos.
Kortom, een veelbewogen bouwtrip.